Godny zaufania sprzedawca gazu

Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 brak zdjęcia
Godny zaufania sprzedawca gazu

Firma DUON to sprzedawca gazu, który swoją działalność prowadzi w obszarach infrastruktury i obrotu. Gaz ziemny pozyskujemy ze źródeł krajowych i zagranicznych. Dostarczamy gaz ziemny sieciowy i skroplony za pośrednictwem własnej infrastruktury, czyli sieci dystrybucyjnych i stacje regazyfikacji gazu skroplonego. DUON to również sprzedawca gazu i energii elektrycznej odbiorcom końcowym, a więc klientom prywatnym i firmom. DUON jest aktywnym uczestnikiem polskiej giełdy gazu już od momentu jej otwarcia.Gaz kupujemy na polskich i europejskich rynkach hurtowych, a następnie dostarczmy go do klientów za pośrednictwem infrastruktury będącej własnością stron trzecich.

Adres www: www.drinkionline.pl

Nasza ocena: 10

3 020 0